Een energiezuinig gebouw beheren

Hvcorbulo

Een energiezuinig gebouw verlaagt de onderhouds- en gebruikskosten, maar verbetert in veel gevallen de duurzaamheid, vermindert het lawaai, verhoogt het comfort en creëert een gezond en veilig binnenmilieu. Een ander doel van energiezuinig bouwen is het beperken van de schade aan het ecosysteem en het verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie, land, water en grondstoffen. Vermindering van het energieverbruik is van cruciaal belang omdat het minder uitstoot van broeikasgassen betekent, een bekende oorzaak van de opwarming van de aarde. Energie-efficiënte maatregelen kunnen worden geïntegreerd in nieuwe gebouwen of worden ingebouwd in een bestaand gebouw. Gelukkig zijn er veel methoden, materialen en middelen om ontwerpers, architecten, aannemers en gebouweigenaren te helpen bij het creëren van een energie-efficiënt en hoogwaardig gebouw.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Nieuwbouw geeft architecten, aannemers en gebouweigenaren de mogelijkheid om een energiezuinig gebouw te ontwerpen en te bouwen, en zelfs een netto-nul-energieproject. Een energieneutraal gebouw verbruikt minder dan of gelijk aan de hoeveelheid energie die het ter plaatse produceert door middel van hernieuwbare bronnen. De stappen voor de bouw van een moderne energie-efficiënte structuur beginnen met het kiezen van een locatie en het implementeren van een gedetailleerd, holistisch ontwerpplan. 

1. 1. Zorg ervoor dat het openbaar vervoer beschikbaar is en dat de lokale winkels in de buurt zijn. Het beperken van de reistijd en het gebruik van privévervoer zal de slijtage van voertuigen verminderen en gas besparen.

2. 2. Bouw in de buurt van bestaande infrastructuur om geld en middelen te besparen.

3. 3. Het implementeren van een systeembenadering van nieuwbouw is de meest efficiënte manier om een energiezuinig gebouw te realiseren. In de benadering van het hele gebouw wordt het gebouw behandeld als één energiesysteem met afzonderlijke, maar afhankelijke onderdelen. Elk onderdeel is van invloed op de prestaties van het hele systeem (het hele gebouw).

4. 4. Bij het ontwerp moet efficiënt gebruik worden gemaakt van water en elektriciteit en andere natuurlijke hulpbronnen en energiebronnen.

5. 5. Om afval en materialen tot een minimum te beperken, kiest u een zo klein mogelijk gebouw voor de beoogde toepassing.

6. 6. Het ontwerp moet ernaar streven om te voldoen aan de Energy Star-eisen voor duurzaamheid, de LEED-normen (Leadership in Energy and Environmental Design) en de International Green Construction Code (IgCC).

7. Het ontwerp van een energie-efficiënt gebouw moet het mogelijk maken om in de toekomst gemakkelijk aanpassingen te doen zonder de prestaties van het gebouw te beïnvloeden.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

8. 8. Het ontwerp moet rekening houden met de oriëntatie van het gebouw. De manier waarop een constructie op een locatie is gesitueerd en de plaatsing van ramen, daklijnen en andere kenmerken is van cruciaal belang voor de efficiëntie.

9. 9. Het ontwerp van een energie-efficiënt gebouw moet duurzaam zijn. Een duurzaam ontwerp is erop gericht de uitputting van kritieke hulpbronnen zoals land, water, energie en grondstoffen te verminderen. Een duurzaam ontwerp van faciliteiten en infrastructuur voorkomt ook de vernietiging van het ecosysteem.

10. 10. Het gebruik van software voor energiemodellering is een effectieve manier om het energieverbruik van een gebouw in te schatten. De output van het model kan architecten, aannemers en gebouweigenaren helpen om de prestaties en kosten van een gebouw aan te passen voordat de bouw begint.

12. 12. Zorg voor meer ruimte voor isolatie tussen binnen- en buitenmuren door gebruik te maken van 2X6 spijkers in plaats van 2X4 spijkers voor de houtskeletbouw.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

13. 13. Gebruik voor de houtskeletbouw een isolatie van hoge kwaliteit, zoals de isolatie van spray-schuim, voor de houtskeletbouw. De isolatie van het nevelschuim kan een luchtbarrière vormen en is een veel betere isolatiemethode dan een goedkoper isolatiemateriaal zoals batts en dekens.

14. 14. Omdat goed afgedichte, energie-efficiënte houtskeletbouw kwetsbaar is voor vochtophoping in de spouwen van de muur, moet de buitenkant van het gebouw worden verpakt in een waterbestendig en ademend materiaal. Vocht in de muren van een gebouw is ernstig omdat vocht kan leiden tot houtrot (veroorzaakt door schimmels) en dure reparaties. Vocht kan ook de groei van schimmel veroorzaken, wat ongezond is voor de bewoners van de constructie. Het is van essentieel belang dat een houtskeletvormige gebouwschil het binnendringen, de ophoping en de afvoer van vocht controleert.

15. 15. Een energiezuinig gebouw met een houten frame maakt gebruik van een geavanceerd huisframe (ook bekend als optimale waarde-engineering). Geavanceerde huisomkadering vermindert het gebruik en afval van hout en verbetert de energie-efficiëntie van een huis met een houten skelet.

16. 16. Structureel geïsoleerd paneel (SIP) kan tot 50 procent besparen op de energiekosten. SIP’s worden gemaakt van een laag schuimisolatie die tussen stukken multiplex, strengen of cementpanelen wordt geplaatst.

17. 17. Om een energie-efficiënte betonnen structuur te creëren, wordt gebruik gemaakt van betonnen wandsystemen met integrale isolatie van geëxpandeerd polystyreen (EPS) of ander isolatieschuim. Geïsoleerde betonvormen en geïsoleerde betonblokken vormen een continue isolatielaag, waardoor koudebruggen door de muur aanzienlijk worden vermeden. Het Bautex Block Wall System is een voorbeeld van een geïsoleerd betonblokwandsysteem dat een continue R-waarde van 14 biedt, die veel hoger is dan de IECC-aanbevelingen van 2015.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/