HV Corbulo
Bedrijven

Elektriciteit beheren voor een gezinswoning

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Een manier om na te denken over de plaats van elektronen in een atoom is om je voor te stellen dat ze op een vaste afstand van de atoomkern draaien. Op deze manier bestaan elektronen in een atoom in een aantal elektronenschalen rond de centrale kern. Elke elektronenschelp krijgt een nummer 1, 2, 3, enzovoort, te beginnen bij de elektronenschelp die het dichtst bij de kern (de binnenste schelp) staat. Elk omhulsel kan tot een bepaald maximum aantal elektronen bevatten. De verdeling van de elektronen in de verschillende omhulsels wordt elektronische rangschikking (of elektronische vorm) genoemd. De elektronische opstelling kan worden weergegeven door nummering of een elektronendiagram. (Een andere manier om na te denken over de plaats van elektronen is door gebruik te maken van kwantummechanica om hun atoombaan te berekenen).

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Het Niels Bohr-model van het atoom. Drie elektronenschalen om een kern, waarbij een elektron van het tweede naar het eerste niveau beweegt en een foton loslaat.
Het elektron is één van een soort subatomaire deeltjes die leptonen worden genoemd. Het elektron heeft een negatieve elektrische lading. Het elektron heeft nog een andere eigenschap, namelijk spin. De spinwaarde is 1/2, waardoor het een fermion is.

Terwijl de meeste elektronen zich in atomen bevinden, bewegen andere elektronen onafhankelijk van elkaar in materie, of samen als kathodestralen in een vacuüm. In sommige supergeleiders bewegen elektronen zich in paren. Wanneer de elektronen stromen, wordt deze stroom elektriciteit, of een elektrische stroom genoemd.

Ista Nederland, leverancier van WoningCorporaties. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Een object kan omschreven worden als ‘negatief geladen’ als er meer elektronen dan protonen in een object zitten, of ‘positief geladen’ als er meer protonen zijn dan elektronen. Elektronen kunnen bij aanraking van het ene object naar het andere bewegen. Ze kunnen aangetrokken worden tot een ander object met tegengestelde lading, of afgeweerd worden wanneer ze allebei dezelfde lading hebben. Wanneer een voorwerp ‘geaard’ is, gaan de elektronen van het geladen voorwerp de grond in, waardoor het voorwerp neutraal wordt. Dit is wat bliksemafleiders (bliksemafleiders) doen.

Elektromagnetische golven zijn golven die een elektrisch veld en een magnetisch veld bevatten en energie dragen. Ze reizen met de snelheid van het licht.

Kwantummechanica is ontwikkeld uit de studie van elektromagnetische golven. Dit veld omvat de studie van zowel zichtbaar als onzichtbaar licht. Zichtbaar licht is het licht dat men met normaal gezichtsvermogen kan zien in de kleuren van de regenboog. Onzichtbaar licht is licht dat men niet kan zien met een normaal gezichtsvermogen en omvat meer energetische en hogere frequentiegolven, zoals ultraviolet, röntgenstraling en gammastralen. Golven met langere lengtes, zoals infrarood-, micro- en radiogolven, worden ook onderzocht op het gebied van Quantummechanica.

Sommige soorten elektromagnetische straling, zoals röntgenstraling, zijn ioniserende straling en kunnen schadelijk zijn voor je lichaam. Ultraviolette stralen bevinden zich in de buurt van het paarse uiteinde van het lichtspectrum en infrarood in de buurt van het rode uiteinde. Infrarode stralen zijn warmtestralen en ultraviolette stralen veroorzaken zonnebrand.

De verschillende delen van het elektromagnetische spectrum verschillen in golflengte, frequentie en kwantumenergie.

Geluidsgolven zijn geen elektromagnetische golven, maar drukgolven in lucht, water of andere stoffen.

Golven hebben eigenschappen die gemeten kunnen worden. Alle golven kunnen worden afgebeeld door toevoeging van sinusgolven.

Sinusgolven kunnen ook worden gemeten. De vorm van een sinusgolf wordt gegeven door zijn amplitude, fase, golflengte en frequentie. De snelheid waarmee de sinusgolf beweegt kan worden gemeten. De amplitude en golflengte van de sinusgolf wordt in de afbeelding weergegeven.

Het hoogste punt op een golf wordt de piek genoemd. Het laagste punt wordt de trog genoemd. De piek van een golf en de trog van een golf zijn altijd twee keer zo groot als de amplitude van de golf. Het deel van de golf halverwege tussen de piek en de trog wordt de basislijn genoemd.

Ingewikkelde golfvormen (zoals de geluidsgolven van muziek) kunnen worden gemaakt door sinusgolven van verschillende frequenties bij elkaar op te tellen. Dit is hoe mp3-bestanden worden omgezet van hun gecomprimeerde vorm in muziek die we kunnen horen.

We kunnen een geluidsgolf definiëren als een verstoring die zich door een bepaald medium verplaatst. Geluid is de term om te beschrijven wat er gehoord wordt als geluidsgolven door een medium naar het oor gaan. Alle geluiden worden gemaakt door trillingen van moleculen waar het geluid doorheen gaat. Wanneer bijvoorbeeld een trommel of een bekken wordt geraakt, trilt het object. Deze trillingen laten de luchtmoleculen bewegen. Geluidsgolven bewegen weg van hun bron (waar ze vandaan komen), reizend op de luchtmoleculen. Wanneer de trillende luchtmoleculen onze oren bereiken, trilt het trommelvlies ook. De botten van het oor trillen op dezelfde manier als die van het voorwerp dat de geluidsgolf is begonnen.

Deze trillingen laten je verschillende geluiden horen. Zelfs muziek zijn trillingen. Onregelmatige trillingen zijn lawaai. Mensen kunnen zeer complexe geluiden maken. We gebruiken ze voor spraak.

Geluidsgolven zijn langsgolven met twee delen: compressie en zeldzamer worden. Compressie is de

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv