HV Corbulo
Image default
Management

Good business idea

WAT MAAKT EEN GOED BEDRIJFSIDEE?

Bedrijfsideeën moeten aan een groot aantal criteria voldoen om houdbaar te zijn. Veel bedrijven gaan kort na de start failliet omdat het idee – de drijfveer – commercieel niet levensvatbaar is en geen onderneming met winstoogmerk kan voortzetten.

 

Bedrijfsideeën moeten aan een groot aantal criteria voldoen om houdbaar te zijn. Veel bedrijven gaan al snel na de start failliet omdat het idee – de aanzet – commercieel niet levensvatbaar is en geen onderneming met winstoogmerk kan voortzetten.

 

WAT IS EEN BEDRIJFSIDEE?

Op de keper beschouwd is een bedrijfsidee de reden om een bedrijf op te richten. Het is de drijfveer achter alles wat met de onderneming te maken heeft, van welke producten en diensten worden aangeboden tot hoe deze producten op de markt worden gebracht. Dit idee hoeft niet uniek te zijn, maar het moet wel de potentie hebben om een deel van de doelmarkt te veroveren. Met andere woorden, het moet iets anders bieden dan bedrijven die al op de markt actief zijn, anders maken hun geloofsbrieven en voorsprong het voor u praktisch onmogelijk om te concurreren.

 

Types van potentiële bedrijfsideeën:

 

Een gat in de markt

Nieuw product, dienst of uitvinding

Innovatieve oplossing voor een alledaags probleem

Een interesse of hobby die te gelde kan worden gemaakt

Gebruik van vaardigheden die u in uw carrière hebt geleerd

 

 

GENOEG MARKT

Er moet voldoende vraag zijn naar je product of diensten, anders kun je geen winst maken. Als de markt groeit, is dat nog beter, omdat investeerders dan eerder geneigd zijn een bijdrage te leveren en de kans groter is dat je bedrijf in de toekomst groeit. Uw markt moet ook duurzaam zijn; ga niet mee met trends, want die zijn er regelmatig, waardoor uw bedrijf mogelijk zonder klanten komt te zitten. Marktonderzoek is essentieel om na te gaan of uw bedrijfsidee levensvatbaar is; uw markt mag niet verstoken zijn van spelers, maar mag ook niet verzadigd zijn. Lees onze gids voor het uitvoeren van marktonderzoek voor meer informatie.

 

 

 

IN STAAT OM WINST TE GENEREREN

Een bedrijfsidee moet niet alleen goed klinken, het moet ook commercieel levensvatbaar zijn. Tenzij u kunt aantonen dat uw idee een serieuze winst kan genereren, is het onwaarschijnlijk dat investeerders u zullen steunen. Onderzoek is hier essentieel; je moet uitzoeken hoeveel het kost om je product te maken en voor hoeveel je het verkoopt, rekening houdend met essentiële kosten zoals lonen, productiekosten, onkosten en grondstoffen. Als je idee geen winst kan maken, moet je een ander idee kiezen of uitzoeken waarom het niet winstgevend zal zijn en stappen ondernemen om het te gelde te maken. Een gesprek met een ervaren zakenman kan hierbij helpen.

 

 

 

POTENTIEEL VOOR VERDERE GROEI

De beste bedrijven maken niet alleen winst, maar hebben ook potentieel voor verdere groei, of dit nu tot uiting komt in een uitgebreid productassortiment of in activiteiten op nieuwe markten. Daarom verdient het de voorkeur om in een groeiende sector te werken, omdat u dan beter kunt profiteren van opkomende marketingmogelijkheden en uw bereik altijd kunt maximaliseren. Het web is een ander zeer belangrijk onderwerp; als u geen gebruik kunt maken van het internet om de verkoop te verhogen en uw klantenbestand uit te breiden, kunt u in de toekomst problemen krijgen.

 

 

 

DIENT EEN DOEL

Producten moeten een probleem oplossen of een doel dienen, anders zal er waarschijnlijk geen vraag naar zijn. Klanten moeten het gevoel hebben dat uw producten op lange termijn waardevol zijn, anders is het onwaarschijnlijk dat zij bij u zullen kopen. Ook moet deze waarde duidelijk zijn – onduidelijke voordelen zullen moeilijk te verkopen zijn. Tenzij u snel en duidelijk kunt bewijzen dat uw producten niet alleen een probleem oplossen, maar dit ook efficiënter doen dan de producten van uw concurrenten, zult u het moeilijk hebben om uw diensten te verkopen.

 

 

 

COMMERCIËLE LEVENSVATBAARHEID

Uw bedrijfsidee moet werken binnen de beperkingen van een startend bedrijf. Conceptueel kunnen ideeën geld opleveren, maar tenzij ze lineair en winstgevend kunnen worden gemaakt en verkocht, zal het vrijwel onmogelijk zijn het idee te commercialiseren. Ook voor uitvindingen kunnen zulke grote bedragen aan startkapitaal nodig zijn dat ze onhoudbaar worden. Als uw bedrijfsidee gericht is op een product, praat dan uitvoerig met fabrikanten voordat u van start gaat om er zeker van te zijn dat u het product goedkoop genoeg kunt laten produceren in de eerste stadia. Als dat niet het geval is, is het tijd om de zaak te heroverwegen.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/