HV Corbulo
Image default
Onderwijs

Met passend onderwijs kun je ook hoogbegaafde kinderen een stevig fundament bieden

Van hoogbegaafde kinderen is bekend dat zij sneller denken dan kinderen die niet door dit bijzondere talent worden gekenmerkt. Dit betekent dat zij een andere manier van lesgeven nodig hebben. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dan kan een kind met hoogbegaafdheid zich onbegrepen en niet op zijn plek voelen. Dit kan zelfs leiden tot onderpresteren en gedragsproblemen. Net als voor kinderen die wat lastiger leren, hebben ook hoogbegaafde kinderen baat bij een op een professioneel onderwijsadvies gebaseerde leerlijn. Zo kan het zich zo goed mogelijk ontwikkelen.  

Het realiseren van de schoolambities op individueel niveau

Voor professioneel onderwijsadvies ben je aan het juiste adres bij HELDER Onderwijsadvies. Dit bureau adviseert en traint leerkrachten, maar ook schoolleiders en intern begeleiders in het verbeteren van de uitvoering en aansturing van het onderwijs. De focus ligt hierbij op de basisvakken Nederlandse taal en rekenen, maar ook gedrag. Het doel van het onderwijsadvies is het kunnen aanbieden van passend onderwijs dat op individueel niveau leidt tot de realisatie van de schoolambities.

Een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving creëren

Wil je als school tegemoetkomen aan de speciale behoeften die hoogbegaafde leerlingen in hun ontwikkeling kenmerken? Dan is het van belang de juiste aanpak te hanteren. Een praktisch beleid en duidelijk uitgezette leerdoelen dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en het creëren van een omgeving waarin een kind zich veilig voelt en tegelijkertijd wordt uitgedaagd en geprikkeld. De bovengenoemde specialist in onderwijsadvies denkt graag met je mee.

Opbrengstgericht passend onderwijs

Bij HELDER Onderwijsadvies zijn enkel professionals met brede kennis van en ervaring met onderwijs werkzaam. Het bureau mag dan ook bogen op een ruime ervaring met onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en de uitdagingen die hierbij komen kijken. De onderwijsadviseurs werken samen met diverse adviespartners die geheel zijn ingewerkt in het gedachtegoed van Opbrengstgericht passend onderwijs en over de juiste didactische, pedagogische en organisatorische capaciteiten beschikken.