HV Corbulo
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Uw medewerker is langdurig ziek. Wat nu? Elke werkgever kan ermee te maken krijgen; een medewerker die uitvalt door lichamelijke of psychische klachten. Een reorganisatie, een arbeidsconflict of zaken die niets met uw bedrijf te maken hebben, kunnen hier de oorzaak van zijn. Hoe gaat u met een dergelijke situatie om? Wellicht nog belangrijker: hoe krijgt u uw medewerker weer aan de slag, binnen of buiten uw organisatie?

Zet een re-integratie- of outplacementbureau in

Een re-integratie- of outplacementbureau is dan vaak een objectieve partij met een ruime expertise in het werken met mensen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek en kan uitstekend worden ingezet in het vinden van een oplossing binnen of buiten uw organisatie. De consulenten en jobcoaches van zo’n bureau zijn vaak doelgericht en elk traject is gericht op een hoog slagingspercentage met een duurzaam resultaat.

Ook Werkcontact is een outplacementbureau dat u kunt inschakelen bij een reorganisatie, problemen in een arbeidsrelatie of ij een werknemer die te maken heeft met lichamelijke of psychische problematiek. Handicap of ziekte mogen geen belemmering vormen om aan het arbeidsproces deel te nemen. De wet- en regelgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp), vraagt zowel het nodige van u als van uw medewerker en verwacht dat u samen naar oplossingen zoekt. Hiervoor kunt u Werkcontact inschakelen voor advies en hulp. Werkcontact heeft een module ontwikkeld die speciaal is bedoeld om bedrijven en organisaties te ondersteunen in het personeelsbeleid als het aankomt op outplacement.

Spoor 2 re-integratie

 

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is een zieke medewerker verplicht mee te werken aan de eigen re-integratie. Dat betekent dat de medewerker zich actief dient op te stellen en ook zelf initiatieven moet ontplooien om weer aan de slag te kunnen gaan. Een medewerker kan zelf met voorstellen komen, bijvoorbeeld over aanpassing van de werkplek. Hier staat tegenover dat u als werkgever ook de nodige verplichtingen heeft. U moet alles in het werk stellen om uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkcontact ondersteunt u bij een omscholingstraject of bij het zoeken van een geschikte functie buiten uw organisatie ook wel spoor 2 re-integratie genoemd of outplacement van een zieke werknemer.

Een outplacementtraject bij Werkcontact wordt voorafgegaan door een verkennend interview met de kandidaat. Het interview is van belang om de uitgangspositie vast te stellen en om te beoordelen wat er nodig is om outplacement met succes te realiseren. Met het verslag van het interview ontvangt de opdrachtgever een offerte. In de offerte worden ook de afspraken opgenomen die met de opdrachtgever zijn gemaakt. Tijdens het outplacementtraject wordt aandacht besteed aan aanvaarding van de ontstane situatie door de kandidaat, de oriëntatie op een nieuwe baan en de actieve bemiddeling hierbij door een consulent van Werkcontact.

Werkcontact is gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Breda en werkt daarnaast vanuit flexlocaties door het hele land.

 

Outplacement Amsterdam

 

 

https://www.outplacementverzekering.nl