HV Corbulo
Image default
Financieel

VUT uit de mottenballen gehaald

Vervroegde uittredingsregeling. Afgekort: VUT. Een naam die de lading prima dekt. Of beter gezegd dekte, want de VUT-regeling is al bijna twee decennia geleden afgeschaft. De overheid wilde namelijk langer doorwerken stimuleren. Dat was hard nodig want de gemiddelde pensioenleeftijd ging richting de 60-jarige leeftijd. Die leeftijd is een ieder gegund echter we hadden en hebben nu nog meer mensen nodig. Onlangs hoorde ik op de radio dat er 250.000 gepensioneerden weer (vaak parttime) aan de slag willen. Ze zijn van harte welkom. We kunnen ze goed gebruiken. Meer over een VUT-regeling is te lezen in het artikel VUT-regeling

Eerder stoppen wordt toch soms gestimuleerd

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen langer aan de slag blijven zijn regelingen die een vervroegde pensionering stimuleren niet gewenst. Toch zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld de RVU-regeling die tot 31-12-2025 mag worden aangeboden aan werknemers die uiterlijk binnen drie jaar de AOW-leeftijd bereiken. 

De RVU-regeling houdt in dat de werkgever een beperkt bedrag voor een maximale periode van drie jaar zonder extra heffing van 52% mag verstrekken aan een werknemer. Deze regeling is er gekomen omdat de verhoging van de AOW-leeftijd voor sommigen te snel kwam, ze hadden er niet voor kunnen sparen en/of hun gezondheid laat langer werken niet meer toe. 

RVU-regeling opgenomen in een cao

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) is geregeld dat alleen zware beroepen ervoor in aanmerking komen. Wat is een zwaar beroep? Daar zijn we nog niet uit. Wel is het zo dat sociale partners in de cao kunnen bepalen wat zij onder een zwaar beroep verstaan en de werknemers die onder die omschrijving vallen kunnen er nog even gebruik van maken. Als ze oud genoeg zijn en de RVU-regeling op tijd schriftelijk is vastgelegd. 

RVU-regeling buiten de cao

Voor werknemers en werkgevers zonder cao of met een cao waar positief van mag worden afgeweken is er meer maatwerk mogelijk. Alle beroepsgroepen kunnen dan voor een RVU-regeling in aanmerking komen. De werkgever moet wel voorzichtig zijn met het optuigen van een RVU-regeling, voordat hij het weet lopen alle senioren de deur uit. Dat is niet de bedoeling want we hebben op het moment iedereen nodig. 

Meer weten over een vervroegde pensionering zonder boeteheffing van de fiscus of een RVU-regeling op maat? Ik help u graag aan een onafhankelijk pensioenadvies. Ik beloof u dat ik alle mogelijkheden verken om tot een praktische pensioenoplossing te komen.